در حال نمایش یک نتیجه

روغن بنفشه به زبان آلمانی Violettes Öl ترجمه شده است

روغن گل بنفشه به آلمانی Veilchenblütenöl ، روغن بنفشه Violettes Öl ، روغن Öl ، بنفشه Violett و گل در زبان المانی Blume گفته میشود